Freddy Kring tegner, grafikarbejder…BILLEDMAGER

portraetbillede af Freddy Kring Fynbo, født 1939 i Fruens Bøge, Odense, men opvækst i den store natur på det yderste Nordfyn & i Østjylland. Stærke syns- og sanseindtryk: landskaber, himmelpartiturer, grusveje, mark, skov, fjorden, der var mit hav og fuglene, højt deroppe og tæt på ruden den store sang, kantater, symfoniske ”bugle calls” for de fire årstider. Karle og piger og alskens mangfoldighed. Dyr – heste, der trak redskaberne, før traktorerne, der snart skulle komme. Vejene var bugtede – gårde og huse lå hist og smukt. Endnu fulgte linjerne fra forne tider, ingen motorveje, der konkret og brutalt skar billederne op i hårde snit. Forude ventede skolegang, rytterskole med eet klasseværelse, syv rækker børn, een lærer og degn, hr. Jeppesen, som styrede strengt, men retfærdigt med violinbuen som marshall-stav. Min første ”kunstlærer”. De historiske, biologiske og botaniske olietryk og rulleatlas af en verden, der for altid var ændret, men det vidste barnet ikke endnu, fornemmede det måske…

”Idylia” - ? begyndelse i mit lille liv og rejsen ind i en af de mange tider, der fulgte årti for årti – det var idyl i hastig forandring. Jeg havde drømt og sanset de første indtryk i ly og tryg fred, Men en ny sol – langt borte havde strålet over Hiroshima, Togene var kørt gennem Europa til Auschwitz. Galskaben havde fejret sin triumf, verden var forandret, en krig forbi, et øjeblik nye grænser tegnet op – de gamle atlas forældede.

1950. Tilbage til min ø – Fyn, storbyliv, om end kun Middelfart – og broen mellem barndom og ungdomsår, opbrudsår, andre opdagelser – at lære at sejle både med sejl, landet set udefra, bæltet med sunde de små øer, kystlinjer - at kunne gå i land i nye små verdeners indtryk. Stor byskole med uro, langsom følen sig frem, ordet ”akvarel” hørt af en smuk ung dame på Hotellets fine danseskole, de første reproduktioner i glarmestervinduer – der stod ”Vincent” på de guleste, rødeste og mest blå. Den første og største lyd af Armstrongs trompet – den stærkeste sol, nu hvor krigen var blevet kold ….

Fotografier taget af www.sannib.dk
webdesign af Jakob Tolstrup Bech